Elektroterapia

Elektroterapia

Jonofereza

Jonofereza opiera się na wykorzystaniu prądu stałego, celem wprowadzenia do tkanek ustalonego leku poprzez skórę. W jonoferezie stosowane są jedynie te związki chemiczne, które ulegają zjawisku elektrolitycznej dysocjacji.

Galwanizacja

Galwanizacja opiera się na wykorzystaniu unikalnego wpływu stałego prądu elektrycznego na strukturę tkanek. Pozwala to na wywołanie pobudliwości nerwów, lepsze ukrwienie obszaru poddawanego zabiegowi oraz uzyskanie skutecznego działania przeciwbólowego.

Elektrostymulacja

Elektrostymulacja opiera się na zastosowaniu prądu w stymulacji pracy mięśni. Aplikacja impulsów następuje poprzez użycie elektrod punktowych, a także elektrod-pasów na całym leczonym obszarze. Zabieg ten pozwala na pobudzenie mięśni do skurczu, np. w celu ich wzmocnienia lub też w formie substytutu pobudzeń naturalnych.

Prądy Interferencyjne

Prądy interferencyjne powstają w następstwie interferencji dwóch prądów przemiennych w tkankach. Posiadają średnią częstotliwość i pozwalają na zwiększenie przekrwienia naczyń oraz uzyskanie działania przeciwbólowego.

Prądy Diadynamiczne

Prady diadynamiczne powstają poprzez nałożenie prądu sinusoidalnego na prąd stały. Posiadają małą częstotliwość i wykazują silne przeciwbólowe działanie, zapewniając długotrwałe zwiększenie progu odczuwania bólu.

Prądy Tens

Prądy Tens stymulują nerwy, dzięki czemu skutecznie wygaszają dolegliwości bólowe. Posiadają średnią i wysoką częstotliwość.

Prądy Kotz’a

Prądy Kotz’a odpowiadają za stymulację oraz trening mięśni zdrowych. Posiadają średnią częstotliwość. Znajdują zastosowanie w formie wspomagania treningu mięśni, a także w rehabilitacji oraz odnowie biologicznej.

Wskazania

Bechterewa

 • Neuralgie
 • Zapalenie ścięgien, zapalenie pochewki ścięgnowej
 • Operacje dysków międzykręgowych
 • Kauzalgia
 • Zespoły uciskowe nerwów
 • Zapalne schorzenia kręgosłupa, przewlekłe
 • Przewlekłe stany bólowe, choroba bólowa
 • Polineuropatia
 • Przewlekły ból miednicy (tzw. przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego)
 • Miejscowe i pseudokorzonkowe schorzenia kręgosłupa
 • Zapalenia nerwów
 • Uszkodzenie korzeni nerwowych
 • Zespoły korzeniowe
 • Przewlekły ból miednicy (tzw. zapalenie przydatkow)
 • Allodynia

Terapia wspomagająca ukrwienie

 • Angiopatia cukrzycowa
 • Choroba Raynauda
 • Zapalenie kaletki maziowej
 • Samorodna sinica kończyn
 • Choroba stawów obwodowych (przewlekła)
 • Miażdżyca tętnic kończyn dolnych (stadium I/IIa)
 • Obrzęk limfatyczny
 • Odruchowa dystrofia współczulna
 • Zespół Sudecka (stadium II)
 • Zaburzenia troficzne
 • Zapalenie pochewki ścięgnowej
 • Zabieg na nerwie twarzowym (jako zabieg wstępny)
 • Przewlekłe przykurcze mięśniowe
 • Choroby naczyń żylnych
 • Zespoły korzonkowe w schorzeniach kręgosłupa (nadostre i przewlekłe)
 • Pęknięcia więzadeł
 • Przewlekła niewydolność żylna
 • Czynnościowe zaburzenie ukrwienia

Terapia rozluźnienia mięśni

 • Zespoły bólu mięśniowo-powięziowego
 • Przeciążenie muskulatury
 • Bolesne napięcia mięśni
 • Zerwanie ścięgien i mięśni
 • Przykurcze

Terapia znosząca odczuwanie bólu

 • Dystorsje, stłuczenia mięśni, ścięgien, stawów i kości
 • Wielko powierzchniowe bole mięśniowe
 • Bole wielostawowe
 • Schorzenia stawów, zapalne
 • RZS w okresie remisji
 • Rozlane bole przy periartropatiach, zwyrodnieniach stawów, chorobie

Terapia wspomagająca zaburzenia troficzne

 • Pęknięcia więzadeł
 • Owrzodzenia neurotroficzne
 • Wydłużone gojenie ran
 • Osteoporoza
 • Wydłużone gojenie kości
 • Owrzodzenia odleżynowe
 • Owrzodzenia żylne

Terapia tonizacji mięśni

 • Osłabienie mięśni
 • Atrofia mięśniowa
 • Brak czucia mięśniowego

Pozostałe wskazania

 • Porażenia spastyczne
 • Polineuropatia
 • Periartropatie i choroby przyczepów ścięgien (przewlekłe, ostre i podostre)
 • Choroby stawów obwodowych (ostre, podostre)
 • Choroba rogu przedniego rdzenia kręgowego
 • Nadmierne pocenie rąk i stop (Hyperhidrosis palmarum et plantarum)
 • Zaburzenia postawy na skutek wad kręgosłupa, nabyte: pourazowe, pozapalne, zwyrodnieniowe
 • Zaburzenia postawy na skutek wad kręgosłupa w wieku dziecięcym i młodzieńczym
 • Zaburzenia perystaltyki jelit
 • Operacje stawów, artroskopia, artrotomia
 • Wrodzone wady rozwojowe i niedorozwój lub nieprawidłowości kośćca i narządów ruchu
 • Nietrzymanie stolca
 • Nietrzymanie moczu
 • Przewlekłe zaparcia
 • Wtórny obrzęk limfatyczny i zastój limfy
 • Przewlekły ból miednicy
 • Złamania kręgosłupa, spondylodezy
 • Spastyczność
 • Porażenie obwodowe, porażenie splotu nerwowego
 • Uogólnione schorzenia kręgosłupa
 • Stany pourazowe (krwiaki, obrzęki)
 • Porażenia wiotkie

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania ogólne:

 • Zakrzepica żył przy zagrożeniu zatorem
 • Ropne stany zapalne
 • prądów galwanicznych lub jednobiegunowych o wartości powyżej 1 ms
 • Infekcje ogólne
 • Ostre stany zapalne
 • Guzy złośliwe i łagodne
 • Zakrzepowe zapalenie żył
 • Gorączka
 • Miażdżyca tętnic kończyn dolnych od stadium IIb wg Fontaine’a
 • Implanty metalowe w okolicy przepływu prądu przy zastosowaniu
 • Rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenia elektroniczne przezsercowy przepływ prądu
 • Psychozy

Dodatkowe przeciwwskazania wymagające uwzględnienia

 • mięśni mimicznych twarzy
 • Zbiegi na mięśniach z użyciem falowych impulsów grupowych (prąd falowy) w przypadku:
 • ciąży
 • hamowania odruchowego (np. przy złamaniach)
 • zapalenia mięśni
 • utraty świadomości, zaburzenia świadomości
 • wywoływania utrzymującego się bólu przez elektroterapię stymulacyjną niemowląt, małych dzieci
 • nasilania się spastyczności

W przypadku terapii TENS należy dodatkowo uwzględnić

 • bole o podłożu głownie psychicznym (terapia TENS jest nieskuteczna)
 • przyczynowe usunięcie bólu
 • ośrodkowe zespoły bólowe, np. zespół wzgórzowy